Uchwały

Uchwały
Podjęte przez Walne Zgromadzenie
Koła Łowieckiego „Nemrod” w dniu 10.06.2017 r.Uchwała nr 1/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„.
2/2017/2018

Uchwała nr 1


Uchwała nr 2/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
3/2017/2018

Uchwała nr 2


Uchwała nr 3/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
4/2017/2018

Uchwała nr 3


Uchwała nr 4/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
5/2017/2018

Uchwała nr 4


Uchwała nr 5/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia, bez odczytania, protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2016 r.
6/2017/2018

Uchwała nr 5


Uchwała nr 6/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Oznaczenie uchwały
Przedmiot lub treść uchwały
7/2017/2018

Uchwała nr 6


Uchwała nr 7/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia wykonania budżetu w roku gospodarczym 2016/2017
8/2017/2018

Uchwała nr 7


Uchwała nr 8/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła w roku gospodarczym 2016/2017
9/2017/2018

Uchwała nr 8


Uchwała nr 9/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
10/2017/2018

Uchwała nr 9


Uchwała nr 10/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: cennika polowań komercyjnych
11/2017/2018

Uchwała nr 10


Uchwała nr 11/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: wysokości składki w roku gospodarczym 2017/2018, liczby godzin obowiązkowych dyżurów i pracy na rzecz Koła, kwoty ekwiwalentu za 1 godzinę pracy lub dyżuru w przypadku ich niewykonania oraz o terminach płatności
12/2017/2018

Uchwała nr 11


Uchwała nr 12/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu budżetu na rok gospodarczy 2017/18

Uchwała nr 12