Sztandary

Sztandar Naszego Koła z widocznymi gwoździami ozdobnymi na drzewcu.