Ogłoszenie i link do strony ZG PZŁ

https://www.pzlow.pl/category/aktualnosci/ 

 

Przypominam o uregulowaniu zaległych składek członkowskich, za prace gospodarcze oraz za zwierzynę na użytek własny. 

Jeżeli jesteście zainteresowani stanem należności proszę dzwonić do Skarbnika 

Po załatwieniu w ZO PZŁ w Kielcach formalności, w tym sezonie łowieckim będzie obowiązywać elektroniczna książka wpisów. O jej uruchomieniu poinformujemy Was oddzielnym mailem wraz z instrukcją i zasadami jej stosowania. Do tego czasu obowiązuje stare zasady.

Przypominam o konieczności realizacji odstrzału sanitarnego w obwodach dzierżawionych przez nasze Koło oraz stosowania zasad bioasekuracji, właściwym postępowaniem z tuszami dzików pozyskanych.

 UWAGA

Aktywność myśliwych w łowisku, zależy wyłącznie od nich samych. Wykonanie odstrzału sanitarnego jest narzucony w kreślonych ram czasowych - rozporządzenia Wojewodów lub decyzje PLW 

Odstrzał może otrzymać każdy myśliwy bez ograniczeń liczby dzików do pozyskania ale zgodnie z etyką łowiecką!!! 

 

Kolega Tomek Wójcik może nieodpłatnie przekazać maseczki bawełniane.

 

Darz Bór i dużo zdrowia w tym trudnym okresie.