Prace gospodarcze

Nie można pracami na rzecz koła kompensować innych powinności.