Idą zmiany w ustawie Prawo łowieckie

"W związku z powyższym koła łowieckie, w swojej bieżącej działalności, powinny być przygotowane na przewidziane w projekcie rozwiązania tj. konieczność wprowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej ..."

https://www.pzlow.pl/ida-zmiany-w-ustawie-prawo-lowieckie/

Jak wiemy doskonale w naszym przypadku ksiązka elektroniczna działa już od zeszłego sezonu i się sprawdza. Nawet myśliwi, którzy ze wzgledu na swój wiek z Internetu na co dzień nie korzystają, są zapisywani przez młodszych kolegów.

Ponownie jako Koło jesteśmy o jeden krok naprzód. 

Darz Bór