Zmiana w zarządzie Koła

W dniu 25.05.2024 Walne Zgromaczenie wyłoniło nowy zarząd Koła.

Zmiana nastąpiła na stanowisku prezesa, którym zosłał kolega Tomasz Wójcik. 

Stanowisko sekretarza objął kolega Tomasz Tokarski.

Do Zarządu wybrany został równierz kolega Jarosław Bezak.

 

Wszystkim nowo wybranym kolegom gratulujemy i życzymy sukcesów w ramach pełnionych funkcji jak i szczęścia w łowisku.

Darz Bór