Cennik polowań komercyjnych

Ofertę cenową opracowano na podstawie średnich cen obowiązujących w Kołach Łowieckich, Ośrodkach Hodowli Zwierzyny – OHZ oraz Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych .
Oferta cenowa reguluje zasady współpracy oraz ceny i warunki organizacji polowań pomiędzy m Kołem Łowieckim „Nemrod” w Małyszynie Dolnym a myśliwymi krajowymi wykonującymi polowanie na terenie obwodów dzierżawionych przez Koło.
Ceny zawarte w niniejszej ofercie stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy KŁ „NEMROD” a myśliwymi uczestniczącymi w polowaniu.

Cennik polowań komercyjnych 2018/1019