Zmiana okresów polowań na gatunki łowne

W dniu 1 sierpnia 2017 roku Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2017 roku i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019. Wymaga to stworzenia nowych druków planów łowieckich przez dzierżawców i zarządców, na nowy rok gospodarczy 2018/2019, który rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r.

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

łanie - od 1 września do 15 stycznia
cielęta - od 1 września do końca lutego 

danieli:

byki - od 1 września do końca lutego
łanie - od 1 września do 15 stycznia
cielęta - od 1 września do końca lutego 

dzików:

dziki - wszystkie cały rok

szakali złocistych:

od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok. UWAGA: na szakale okres polowań obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.!

 

Więcej informacji na stonach PZŁ.