Nokto i termowizja dopuszczona do polowania na dziki wyłącznie w strefach objętych ASF

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF. 

Celem dopuszczenia urządzeń optycznych przetwarzających obraz jest poprawienie skuteczności wykonywania polowania na dziki, co spowoduje zwiększenie pozyskania dzików i wpłynie na obniżenie zagęszczenia populacji dzików, co z kolei powinno pomóc zahamować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF), groźnej choroby zakaźnej zwierząt zwalczanej z urzędu. Niskie zagęszczenie dzików jest, zgodnie z opinią Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), gwarantem zahamowania tempa rozprzestrzenia ASF. Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do prowadzenia polowań na dziki, ponieważ tylko te zwierzęta są wektorem wirusa ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. W pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 210 przypadków ASF 
w populacji dzików. Dla porównania w roku 2014 zarejestrowano 30 przypadków, w roku 2015 - 53, a w roku 2016 - 80. Przedstawione dane wskazują, że liczba przypadków ASF gwałtownie rośnie, co stwarza coraz większe ryzyko transmisji wirusa ASF (ASFV) z populacji dzików do populacji świń. Dowodem na to, że powyższe zjawisko ma miejsce jest trzecia fala ognisk ASF u trzody chlewnej, której początek określić można na dzień 7 czerwca 2017 r. Od tego momentu do końca czerwca zarejestrowano w naszym kraju 21 nowych ognisk ASF. Ważny jest fakt, że prawie wszystkie ogniska stwierdzono w strefie III (niebieskiej), to znaczy na obszarze, na którym wcześniej rejestrowano ASF zarówno u dzików jak i u świń.