Nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej

Od 1 kwietnia 2018r. w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

Więcej informacji na stronach PZŁ.