Okolicznościowe Tableau

Informujemy, że  okolicznościowe tableau jest już gotowe i czeka na odebranie u sekretarza Stefana Dryki w Lipiu lub u skarbnika Jacka Chamerskiego w Kielcach. 

Opłatę  w wysokości 100 zł należy przelać na rachunek Koła z adnotacją "Za tableau". Opłata została skalkulowana po kosztach własnych. 

Mamy nadzieję, że wszyscy na zdjęciach się rozpoznają i że tableau Kolegom się podoba.

Darz Bór