ASF - Działania prewencyjne

W dniach 3 i 4 lutego 2018 na terenie dwóch naszych obwodów zlokalizowanych w granicach województwa mazowieckiego tj. 622 i 623 odbyły się prewencyjne poszukiwania dzików padłych na ASF. W akcji wzięli udział niemal wszyscy myśliwi zrzeszeni w naszym Kole, ci którzy nie mogli się stawić zapewnili zastępstwo.

Zarówno w obwodzie 622 i 623 nie stwierdzono dzików padłych na ASF ani ich szczątków.

Poniżej klika zdjęć dokumentujących przebieg akcji. 

Obwód 622

Obwód 622

Obwód 623

Obwód 623

Przedsięwzięcie jak zwykle przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Darz Bór