Walne zgromadzenie

W dniu 9 czerwca 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "NEMROD". W obradach wzięło udział 44 myśliwych. Informacja o podjętych uchwałach w osobnym dziale.