Reakcja zwierzyny na strzał

POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW ZWIERZYNY GRUBEJ

Regulamin polowań wyraźnie stwierdza, że oddanie strzału jest dopuszczalne jedynie w warunkach gwarantujących jego skuteczność i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny, oraz że myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić ranne zwierzę możliwie szybko i w sposób oszczędzający mu cierpień. Podaję informacje, które mogą być pomocne, gdy zajdzie potrzeba dochodzenia postrzałka

Jak zwierzyna reaguje na strzał?

Celny strzał do zwierzyny płowej jest przez nią zaznaczany specyficznym odruchem, który może wskazać przybliżone miejsce trafienia pocisku. Dlatego obserwowanie zwierzęcia w momencie oddawania strzału jest obowiązkiem myśliwego.

 

Jeleń
Strzał komorowy Strzał na miekkie Strzał na nerki
 
Sarna
Strzał komorowy Strzał na miekkie Strzał na nerki Strzał na łopatkę
lub przednie cewki


 

Sylwetka jelenia z zaznaczeniem miejsc, gdzie możliwe jest trafienie pocisku
1. kręgosłup
2. wysoka komora
3. niska komora - serce
4. spóźniona komora - wątroba
5. puste
6. miękkie
7. nerki
8. w badyl
9. przez mięśnie - postrzał
10. tchawica lub przełyk
11. poroże
12. szczęka lub żuchwa


 

Sylwetka sarny z zaznaczeniem miejsc, gdzie możliwe jest trafienie pocisku
1. kręgosłup
2. szczęka lub żuchwa
3. wysoka komora - płuca
4. niska komora - serce
5. spóźniona komora - wątroba
6. puste
7. miękkie
8. nerki
9. cewka
10. mięsnie
11. tchawica lub przełyk
12. parostki


 

Sylwetka dzika z zaznaczeniem miejsc, gdzie możliwe jest trafienie pocisku

1. kręgosłup
2. gwizd, szczęka lub żuchwa
3. wysoka komora - płuca
4. niska komora - serce
5. spóźniona komora - wątroba
6. puste
7. miękkie
9. nerki
9. bieg
10. mięśnie
11. łeb

 

Źródło https://wieniectorun.pl/reakcja-zwierzyny-na-strzal

http://www.podgorzalka.pl/o-nas/dokumenty-do-pobrania/item/download/85_45f9270f4d94da3e62b217a91e92a3ed