Podejdź do płota...

Już od ponad roku nasze obwody leśne rozdziela płot zbudowany na granicy województw w celu zminimalizowania migracji dzików zarażonych ASF.

Można zatem zacząć formułować wnioski dotyczące wpływu w/w inwestycji na życie zwierzyny płowiej i czarnej, a co za tym idzie przebiegu minionego rykowiska.

Każdy kto uczestniczył w polowaniach czy to indywidualnych czy zbiorowych, realizowanych na terenach obwodów 14 i 25 na pewno zauważył spadek pogłowia zwierzyny płowej. Mniejsze pokoty, jak i obserwacje czynione przez naszych kolegów nie napawają optymizmem.

Płot ograniczył nie tylko migrację dzika ale również,  jak można się było spodziewać, jeleni i saren.

Nie będę tutaj pisał o celowości tej inwestycji. Nie ulega wątpliwości że z ASF należy walczyć, ale czy dobór metod i powiązanych z nimi inwestycji jest właściwy? Oceńcie sami.

Zdjęcia płotu można obejrzeć w galerii.