Broszura jubileuszowa "Koło Łowieckie „NEMROD” w Małyszynie Dolnym 1946-2011"

(...)

Ochrona zwierzyny przed kłusownictwem

Przeciwdziałanie kłusownictwu traktowane jest w Kole jako stały obowiązek każdego myśliwego. Obecne działania polegają głównie na stałym patrolowaniu obwodów w celu lokalizowania podejrzanych zachowań lub pojazdów poruszających się bez uzasadnienia w łowiskach, a także pojawiania się psów ras mieszanych często używanych przez kłusowników. Dodatkowo spośród miejscowych myśliwych powołano strażników, pełniących swoje funkcje praktycznie bezpłatnie w ramach obowiązkowych 40 godzin pracy na rzecz Koła, których zadaniem jest stałe nadzorowanie podległych obwodów. Dzięki zdecydowanej postawie naszych myśliwych w minionych latach zostało ujawnionych wiele przypadków kłusownictwa, a ich sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.

(...)

Broszura Jubileuszowa wersja PDF