70 lat minęło...

Na początku roku 1946 z inicjatywy miedzy innymi leśników Nadleśnictwa Marcule zostaje założone Koło Łowieckie “Marcule”.   Jednocześnie  Nadleśniczy Zdzisław Leśniak, zostaje prezesem i jest nim do końca lat 60-tych. W tym okresie następuje zmiana nazwy koła na „Nemrod”.

Koło Łowieckie Nemrod w Małyszynie Dolnym prowadzi  gospodarkę łowiecką na terenach prastarej Puszczy Iłżeckiej. To teren wyjątkowy przyrodniczo, charakteryzujący się wielką bioróżnorodnością, bogaty w miejsca, gdzie swoje piętno odcisnęły wydarzenia historyczne. Tutejsze lasy były areną walk obronnych w roku 1939, walk partyzanckich w latach 1940 – 1945 a dostojne ponad 100 letnie dęby i buki, których tu niemało, były świadkami wielu tragedii, a także  męstwa polskiego żołnierza.

Wojna przyniosła  drastyczny spadek ilość zwierzyny grubej.

Z inicjatywy Ryszarda Wasiaka, Nadleśniczego, Dyrektora Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Radomiu, w owym czasie Prezesa naszego Koła, myśliwego i społecznika, w latach 60-tych, reintrodukowano jelenie. Dziś możemy się szczycić jedną z najmocniejszych populacji tego gatunku w Województwie Świętokrzyskim.

O bioróżnorodności przyrodniczej, może również świadczyć fakt, iż od roku 2000-ego, widzimy w naszych łowiskach wilki. Ich populację oceniamy na ponad 25 sztuk.

Minione 70 lat, to zmieniająca się rzeczywistość, w której często nawet kilku pokoleniom “Nemrodów” przychodziło prowadzić gospodarkę łowiecką na obszarze pięciu Obwodów, na powierzchni 28400 ha, w tym 10400 ha powierzchni polnej.

To zmiany w środowisku naturalnym, kształtujące kierunki i działania zmierzające do zachowania w dobrej kondycji,  populacji dziko żyjącej zwierzyny.   To zmiany wynikające z przemian społecznych i ustrojowych wyraźnie odciskające się na ilości i statusie członków Koła, realizujących swoją misję i pasję  na chwałę naszego patrona św. Huberta. 

Nasza społeczność liczy 76 członków z czego 55% stanowią myśliwi powyżej 60 roku życia,  a najstarszy Nemrod A. Andrzejewski ma 92 lata. Są wśród nas; rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi wyższych uczelni , nauczyciele, lekarze. Liczną grupę stanowią leśnicy. W naszej społeczności  znalazły zaszczytne miejsce osoby duchowne, w gronie których jest  Kapelan Leśników i Myśliwych Franciszek Berak.

            W istotny sposób wpłynął i kształtował wizerunek naszego Koła Kolega Mieczysław Dygas. Był osobą nietuzinkową o wielkiej charyzmie, niekwestionowanym autorytecie i przykładnej postawie łowieckiej. Przez 31 lat pełnił funkcje Prezesa Koła. Został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM.

Wszyscy bez wyjątku pracowaliśmy i pracujemy z wielkim zaangażowaniem na rzecz Polskiego Modelu Łowiectwa, pamiętając, aby zachować w jak najlepszym kształcie, dla przyszłych pokoleń, środowisko naturalne, z dbałością kultywując i szerząc tradycję łowiecką.

Liczymy na młodych Nemrodów, ich zaangażowanie, gotowość do pracy społecznej, budowanie więzi i przyjaźni, troskę o starszych kolegów. W zamian oferujemy przekazywanie tradycji, kształtowanie tożsamości i naszą radość z sukcesów łowieckich młodszego pokolenia.

W roku  2011 naszej społeczności, w dowód zasług, przyznano najwyższe odznaczenie łowieckie ZŁOM.

 Uroczysty Bal  z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła,  choć z rocznym opóźnieniem był okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku.

Moc przekazywanych gratulacji i życzeń od licznie przybyłych gości, poprzedziło uroczyste wręczenie  odznaczeń, przyznanych Członkom Koła w uznaniu zasług i nadanych przez  Kapitułę odznaczeń  łowieckich.

 

Skład aktualny Zarządu Koła : Przemysław Jakubiński - Prezes Zarządu, Radosław Gralec – Łowczy, Jacek Chamerski- Skarbnik,  Stefan Dryka – Sekretarz, Zenon Lenart  – Członek Zarządu, Albert Gralec - Członek Zarządu, Zbigniew Farys – Członek Zarządu.