Informacje dla rolników zgłaszających szkody łowieckie

Rolnicy chcący zgłosić szkodę łowiecką powinni zgłosić się do gminy w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobach i terminach zgłaznia zaistniałych szkód.

Członkiem Zarządu koordynującym szkody łowieckie z ramienia Koła Łowieckiego Nemrod jest Kol. Tomasz Borcuch

tel. 694422151

 

Formularz zgłoszenia szkody

Numer konta bankowego