Galeria: Wilki

Nie zaczepiaj mnie! Odchody wilka w obwodzie 25. Szacujemy liczebność wilków w naszym łowisku na około 24-25 sztuk. Znaczenie terenu, W tym roku bardzo liczne i dobrze widoczne na terenie całego obwodu 25, ponieważ cieczka miała miejsce w czasie długo utrzymującej się pokrywy śnieżnej. Tropy wilka w obwodzie nr 14 Tropy wilka w obwodzie nr 14 Tropy wilka - porównanie z wielkością dłoni dorosłej kobiety. Jeleń po spotkaniu z wilkiem Trop wilka w obwodzie 25 (dla skali kula 8x57JS) Odchody wilków Trop wilka przy kuli 8x57 Pozostałości po cielęciu Jelenia zaatakowanym przez wilki 2018 r. Jelenia zaatakowany przez wilki 2018 r.