Aktualności

Co otrzymują w zamian myśliwi walczący z ASF?

ASF obejmuje coraz większe obszary naszego kraju. Myśliwi ze wszystkich sił starają się spowolnić ten proces na ile jest to tylko możliwe. Robimy to nie tyko w swoim interesie, chcąc wygaszać ogniska ASF, poprzez ograniczenie liczby dzików na obszarach dzierżawionych obwodów łowieckich. Co ma na celu przerywanie łańcuchów rozprzestrzeniania się wirusa, a finalnie zachowanie tego gatunku dla przyszłych pokoleń. Nasze działania, przede wszystkim jednak, ukierunkowane są na pomoc rolnikom, a w szczególności producentom trzody chlewnej – ASF wykryty w gospodarstwie wiąże się przecież z drastycznymi konsekwencjami.

Nie wszyscy rolnicy doceniają naszą społeczną pracę. Dowodem na to jest ostatnie „znalezisko” jednego z naszych kolegów w obwodzie dzierżawionym przez nasze Koło.

Czytaj całość

Idziemy na Rekord

Mamy to!

Zeszły sezon był trudny dla całej naszej społeczności. My jednak nie zasypaliśmy gruszek w popiele. Pomimo ograniczonej możliwości w wykonywaniu polowań zbiorowych, dzięki staraniom naszych myśliwych jak i licznych gości, przy nieocenionym zaangażowaniu członków zarządu, a w szczególności kol. Łowczego Radosława Gralca udało nam się wykonać plan. Pojawiła się również „wisienka na torcie” w postaci kozła pozyskanego przez kol. Janka Bugajskiego.

 

http://kolo-nemrod.pl/content-article/view?id=158&title=Idziemy+na+Rekord

 

Czytaj całość

Pospolite ruszenie - Ratujemy zwyżki

Nasze Koło dysponuje szeregiem mobilnych zwyżek przewożonych doraźnie w miejsca wymagające ochrony przed niszczeniem upraw. Zwyżki są już wiekowe i regularnie wymagają napraw i konserwacji. W tym roku dzięki pracy naszych myśliwych udało się wyremontować kilka z nich...

Czytaj całość

Książka Elektroniczna Pobytu w łowisku

Od bieżącego sezonu zaczynamy kożystać wyłącznie z elektronicznej ksiązki pobytu w łowisku. Prosimy o założenie kont w systemie ekep: https://ekep.eu/

Ksiązka będzie w również wykorzystywana w celu dostarczania informacji o płatnościach na rzecz Koła i zaległościach w ich bieżącym regulowaniu.

Będziemy ją również wykorzystywali w komunikacji z Członkami Koła.

 

Darz Bór!

Czytaj całość

Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19

Zarząd Główny PZŁ informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1871 przepisy zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znowelizowano m.in. przepisy § 28 ust. 1 i 9, które od dnia 24 października 2020 r. mają następujące brzmienie:

  1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż...

 

Czytaj całość

My kontra CoVid

Jako społecznicy nie mogliśmy pozostać bierni w obliczu wyzwania przed jakim stanął cały nasz kraj – epidemii COVID 19. Stajemy na wysokości zadania i udowadniamy, że jesteśmy grupą społeczną, która chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Jak widać poniżej, Koła naszego regionu wyróżniają się w skali całego kraju:

Czytaj całość

Komunikat w sprawie polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej (COVID-19)

 

Z dniem 17 października weszły w życie zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1829.

Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że zgodnie z powyższym rozporządzeniem zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych, jeżeli:

  • ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie większa niż 10 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym)
  • będzie większa niż 20 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym).

Czytaj całość

Darowizna Koła na rzecz szpitala w Starachowicach

W ramach pomocy Służbie zdrowia w walce z Corona wirusem Koło Nemrod przekazało darowiznę na rzecz szpitala w Starachowicach....

Czytaj całość

Pandemia koronowirusa

Szanowni Koledzy

W związku z pytaniami o termin organizacji Walnego Zgromadzenia (sprawozdawczo-wyborcze) w bieżącym roku, przekazuję link do strony ZG PZŁ z informacją 

w przedmiotowej sprawie.

https://www.pzlow.pl/koniec-kadencji-zarzadow-kol-a-pandemia-koronawirusa/

 Zarząd Koła niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających zwołanie Walnego, przystąpi do procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Życzę wszystkim Wam jak i członkom rodzin dużej odporności i zdrowia.

Darz Bór 

Przemek Jakubiński

Czytaj całość

Rozporządzenie ministra z dnia 31.01.2020 w sprawie zasad bioasekuracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 30 stycznia 2020 r.


W sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

Czytaj całość

Udana zbiorówka

W ostatni weekend roku 2019 odbyło się sobotnie polowanie w obwodzie 25. Obecnych było 12 myśliwych oraz 2 stażystów. Święty Hubert darzył. Pozyskaliśmy 8 dzików oraz 2 jelenie.

Czytaj całość

Nowe ambony w łowisku.

W listopadzie  koledzy z naszego Koła postanowili wyremontować i zbudować nowe ambony na Myszkach jaki na „Perku”. Dotychczasowe urządzenia łowieckie wymagały naprawy, a korzystanie z nich w dotychczasowym stanie zagrażało zdrowiu a także życiu naszych myśliwych.

Czytaj całość

Zmiany w regulaminie polowań

We wrześniu br. uchwalono zmiany w regulaminie polowań...

Czytaj całość

Relacja z Hubertusa Świętokrzyskiego

W dniu 6.10.2019 odbył się Hubertus Świętokrzyski. ...

Czytaj całość

Strefa Niebieskia! ASF na terenie naszych obwodów - zasady bioasekuracji.

 Strefa niebieskiea (obszar zagrożenia) – w strefie tej stwierdzono ASF u trzody chlewnej.

Aktualna mapa pod adresem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Dalsze informacje niebawem.

Darz Bór

Przemek Jakubiński 

 

W związku z postępującym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się ASF, podjęto decyzję ....

Film instruktarzowy

Pozyskane dziki z obwodu 25 i 14 z terenu gmin Brody i Mirzec zawozimy do Ośrodka " Oczko" Brody Iłzeckie  telefon 515156035 

Pozyskane dziki z obwodu 622 i 14 z terenu gminy Iłża do punktu Chwałowice 91 Waldemar Gieraziński tel. 508817473.

W obwodach 623 i 36 bez zmian.

Czytaj całość